Søndersø

Naturen omkring Søndersø og Præstesø


Området omkring Søndersø indgår i en overordnet plejeplan, som tilsikrer, at området bevares med mest mulig oprindelig natur kombineret med en tilgængelighed, som tillader borgerne at benytte det smukke område til rekreative formål. En del af området er pålagt fredskovspligt, og generelt gælder den almindelige naturfredningslinie. På parcellerne langs Søndersø er tinglyst en særlig naturfredningslinie, som er den ydre grænse for bebyggelse. Bemærk at flere af parcellerne derudover er pålagt fredskovspligt.


Det er det omtalte område, som plejeplanen bl.a. omhandler. Ejerne af området Københavns Energi og Furesø Kommune varetager vedligeholdelsen. Adskillige vandboringer findes i området. Med mellemrum foretages en rundering af området sammen med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og de tilstødende grundejerforeninger. Under disse praktikerrunder aftales, hvad der i den kommende periode skal foretages af vedligeholdelse og genopretning. Grundejerforeningen Søndergårdsvillaby har 1 medlem af gruppen, og vi har på den måde mulighed for en vis påvirkning af beslutningerne. Normalt udarbejdes efterfølgende et referat, som videregives helt eller delvist her på hjemmesiden. Personfølsomme oplysninger vil eksempelvis være udeladt.


Det skal indskærpes, at det er forbundet med livsfare at færdes på isen på Søndersø, idet vandstanden reguleres, ligesom søen gennemstrømmes af åløb. Isen danner derfor våger. Det er vigtigt at børn får nøje orientering om dette.


Det er strengt forbudt for borgerne at beskære eller fælde dele af beplantningen omkring Søndersø.


Et par steder er afmærket med badning tilladt. Badning må kun ske fra de afmærkede steder.


Sejlads og fiskeri er ikke tilladt. Ret til fiskeri har alene de registrerede fiskeklubber.


Hunde skal føres i snor og ridning er ikke tilladt.


Der kan læses mere under de øvrige menupunkter.


Link til: Bestemmelser for færdsel ved Søndersø


Link til: Vådområderapport Værløse Vest/Søndersø