Energirenovering arkiv

Nyttige links i forbindelse med energirenovering:


Furesø Kommunes arrangementer og tiltag for borgerne vedr. energibesparelser:

http://www.furesoe.dk/energieniboligen


Strategisk energiplan Furesø Kommune:

http://www.furesoe.dk/kommunen/politikkerogplaner/klimanaturogmiljoe/strategiskenergiplan.aspx


En samling af nyttige links:

http://www.gronpuls.dk/nyttige-links


Sønderborg har noget at byde på mht. energirenovering:

http://www.projectzero.dk/page1756.aspx


Videncenter for energibesparelser i bygninger mulighed for at hente viden og finde inspiration:

www.byggeriogenergi.dk