Nyt medlem

Vær at vide som nyt medlem


Velkommen til grundejerforeningen Søndergårds Villaby


Som ny beboer i området er du født medlem af grundejerforeningen, sådan som det er bestemt i lokalplan 56. Du kommer til at bo i et af Nordsjællands mest naturskønne områder med tre store søer og tre smukke skove til at forbinde dem. Og så ligger området utrolig centralt for alt, ca. 20 min. kørsel til København uden for myldretiden og 20 min til Øresund.


Furesø kommune blev dannet ved sammenlægning af de gamle kommuner Værløse og Farum nu med ca. 38.000 indbyggere. Trods en del kulturforskelle og meget forskellige økonomier er det lykkedes at få dannet en gedigen og ret homogen ny kommune, hvor man har taget det bedste fra hver af de gamle kommuner. Der er ordnede skoleforhold, en formidabel ældreforsorg og i det hele taget et højt serviceniveau henset til de begrænsede midler, som er til rådighed.


Grundejerforeningens område kan du se på fanebladet ”Området” hvor der også er lidt mere historie. Faktisk havde vi i Kirke Værløse de første Vikingebønder og Kirken daterer sig tilbage til 1200 tallet, så vi har haft tradition at bygge på. – Det er grundejerforeningens opgave at varetage medlemmernes interesser og at tilsikre at området bevares harmonisk i forhold til omgivende landskab. En del af det er reguleret i omtalte Lokalplan 56, som det meget anbefales at læse. Her er en del bestemmelser om bebyggelse og benyttelse af ejendommene i området. Grundejerforeningen har også et sæt vedtægter og ordensregler, som kan læses på fanebladet ”Vedtægter”. Ordensreglerne er ikke lavet for at genere medlemmerne men tvært imod for at skabe et roligt og attraktivt miljø for voksne og børn, hvor vi bl.a. kan nyde den smukke natur.


I området holdes flere steder vejfester, og bestyrelsen overvejer at indføre fastelavnsarrangement med tøndeslagning, da der er flyttet en del yngre familier ind i området.


Fem gange om året har vi en containerordning, hvor haveaffald kan skaffes bort. Datoer og benyttelse af containerne kan der læses mere om på fanebladet ”Container”. Udgiften dækkes af grundejerforeningen via kontingentet som p.t. er kr. 550.- årligt. Tilmeld venligst opkrævningen til betalingsservice når den kommer. Grundejerforeningens økonomi er sund med mere end kr. 100.000 i formue. Grundejerforeningen råder over en lang stige, som kan lånes. P,t, befinder stigen sig på adressen Søndersøvej 18.


Grundejerforeningen er gået over til elektronisk kommunikation, hvorfor du skal registreres i medlemskartoteket med din e.mailadresse. Kontakt venligst kassereren, som registrerer dig som nyt medlem. Kassereren finder du under ”Kontakter”. Indkaldelse til generalforsamling sker f.eks. elektronisk og alle nødvendige dokumenter og løbende informationer lægges ud på hjemmesiden.


Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt blot formanden, som du kan finde under ”Kontakter”.


Endnu engang velkommen!


Bestyrelsen