Ordensregler

Ordensregler


Ordendsregler for Grundejerforeningen Søndergårds Villaby


Det at bo tæt på naturen betragtes vel af de fleste som en af de store fordele ved at have hus i vores område, og mange ser det også som en selvfølge at det er noget man skal drage fordel af, men samtidig noget der skal værnes om.


På samme måde er der formentlig mange som ser det fornuftige i at man holder en vis orden og redelighed i selve villakvarteret, således at man også her kan nyde omgivelserne, men måske også for at området forbliver attra ktivt med forhøjede grund- og huspriser til følge.


Ved generalforsamlingen blev det fra flere sider foreslået at vi skulle opstille en række ordensregler som medlemmerne så efter egen moden overvejelse kan vælge at følge til størst mulig udstrækning:


Kørsel på villavejene skal foregå i stille og roligt tempo med fuld forståelse for at børn til tider kan finde på at benytte disse til legeplads

Carporte og holdepladser ud mod villavejene bør være rydelige og ordentlige således at man i videst muligt omfang tager hensyn til sine naboer


Parkering af biler og andre motorkøretøjer skal fortrinsvis ske i garage, carport eller på egen grund, og når det er nødvendigt at parkere på gaden skal dette ske uden at fortorvet tages i brug (ellers knækker fliserne og passage besværes)


Fremfærd på fortovene bør kunne ske uden at fodgængere kommer i karambolage med hække, eller risikere at falde når det er sne eller isglat


Brug af motoriserede maskiner og/eller værktøjer bør begrænses til tidsrummet 8-18 på hverdage og kl. 9-13 i weekender og på søn- og helligdage


Ved hundeluftning er det hundeejerens pligt at sørge for at hundens efterladenskaber fjernes øjeblikkeligt


Nu har bestyrelsen hverken tid eller lyst til at lege politi, og den har naturligvis heller ikkenogen beføjelse til at håndhæve ovennævnte regler.


Det er en høflig henstilling til alle medlemmer om at vise hensyn til hinanden og bevare området til vores fælles bedste.