Området

Området


Kvarterets villagrunde er oprindeligt udstykket fra to gårde - Søndergård og Ny Vestergård. Søndergård - der var en af de første, der flyttede ud fra Lille Værløse landsby efter en brand i slutningen af 1700-tallet - lå lige nord for den nuværende Søndergårdsvejs udmunding i Ballerupvej. I 1950 veg den pladsen for rækkehusbebyggelsen Vesterbo II. Gårdens jorder, der lå smukt ned til Søndersø, blev udstykket til grunde i "Søndergårds Villaby" allerede i 1920. Der er 169 matrikler tilknyttet vores grundejerforening.


Ny Vestergård lå der, hvor der nu er erhvervskvarter - mellem den nuværende Ny Vestergårdsvej og Kirke Værløsevej. Ny Vestergårdens jorder - nu grundejerforeningen "Ved Søndersø" - blev udstykket i starten af 50-erne.


Den første bebyggelse i kvarteret var sommerhuse - og først i slutningen af 50-erne begyndte udviklingen med helårshuse og egentlig tilflytning. Kvarterets store grunde og den fine beliggenhed med nem adgang til naturen omkring Søndersø og med kort afstand til bycentret betyder, at det er i dag er et af kommunens meget attraktive kvarterer.


Værløse Kommune udarbejdede i 2002 en rapport over kommunens vådområder.

Vådområderapporten er for alle, som interesserer sig for kommunens søer og moser. Den beskriver plante- og dyrelivet omkring hver enkelt vådområde og indeholder gode råd om vedligeholdelse. Den samlede rapport er tilgængelig på Furesø kommunes hjemmeside. Rapporten indeholder et afsnit specielt om Søndersø (sø nr 27).

Områdets historie (fra lokalplan 56)