Forside

 

Kære medlemmer

 

Indkaldelse

Vigtigt medlemsmøde og generalforsamling Grundejerforeningen Søndergårds Villaby

tirsdag den 28. marts 2017 kl. 18.30

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes i år i Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse, med efterfølgende spisning.

Indkaldelsen udsendes pr. mail til alle medlemmer med mailadresse men omdeles til øvrige medlemmer. Indkaldelsen kan også læses på foreningens hjemmeside.

Forud for generalforsamlingen er der to meget vigtige indlæg, kriminalitet og klimasikring.

 

Kl. 18.30 – KRIMINALITET- Vores område har desværre især i den seneste tid været hjemsøgt af indbrud, en situation som kriminalpolitiet ikke har fået styr på. Den gennemførte nabohjælpskampagne har måske haft en effekt men ikke tilstrækkelig. Det betyder, at vi hver for sig må forsøge at hindre indbrud i ejendommen og måske via fælles alarmsystemer holde ubudne gæster på afstand. Vi har inviteret firmaet NÆRALARM til at holde et indlæg om deres alarmsystem. I korthed går det ud på, at et antal naboer fx 10 bliver alarmeret, hvis der sker indbrud i en af gruppens ejendomme. Det giver mulighed for at reagere overfor indbrudsmanden. Næralarm har leveret mange anlæg og har etableret systemet på Højdevej.

 

Kl. 19.00 – KLIMASIKRING – De ekstreme regnskyl har i de senere år resulteret i store skader på flere medlemmers ejendomme, og Furesø Kommune har besluttet at etablere et supplerende afvandingssystem i vores område som pilotprojekt. Idegrundlaget er, at der langs de øst vestgående veje etableres afvandingsgrøfter, som leder vandmængderne primært til to bassiner ved Skovhusgrunden og for enden af Søndersø Park. Et gennemprøvet system, som dog på mange måder ændrer vores kvarter. Det ene fortov skal nok nedlægges på Søndersøvej og Søndergårdsvej, og der skal etableres overkørsler til de ejendomme, hvor grøfterne skal anlægges. Bestyrelsen har været i tæt dialog med kommunen og forsyningsselskabet, ligesom der er udsendt orientering løbende. Nogle medlemmer deltog i borgermødet i efteråret. – Men mange spørgsmål er ubesvarede: kunne der etableres andre tekniske løsninger, hvordan skal fodgængere kunne klare sig med ét fortov, hvad kommer det til at koste og meget mere.

Furesø Kommune har derfor lovet at holde et veldokumenteret indlæg om hele projektet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og ikke mindst få svar. Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt møder op, så kommentarer og forslag kan indarbejdes i det endelige projekt. Der er afsat 1 time til redegørelse og spørgetid.

 

Kl. 20.00 - GENERALFORSAMLING

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ib Christensen

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse

5. Vedtagelse af budget og kontingent for 2017, herunder bestyrelsens forslag til containerordning for 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet kr. 500.-.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisorer og suppleant

8. Eventuelt

 

 

Efter generalforsamlingen serveres en lækker buffet. Tilmelding til spisning sker ved at registrere sig på en ”tilmeldings-doodle”. Klik blot her og registrer tilmelding. Husk at trykke ”gem” i nederste højre hjørne, når du har registreret dig/jer. Pris for spisning kr. 75.-. Foreningen er vært ved drikkevarer.

Tilmelding kan dog også ske ved aflevering af nedenstående slip i postkassen, Søndersøvej 19.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage, da de to indledende indlæg er af væsentlig betydning for foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN